Csiky-stratégák 2.: kérdéseink Rátóti Zoltánhoz

Miután olvasóink számos jelét adták annak, hogy velünk együtt úgy gondolják: a Csiky Gergely Színházban sokkal érdekesebb dolgok történnek a színfalak mögött, mint a színpadon, célszerűnek láttuk, ha a bennünket feszítő kérdésekkel a legfőbb illetékest, Rátóti Zoltánt keressük meg. Be is mutatkoztunk, bár jó ideje kapjuk – s ezúton is köszönjük – a sajtóanyagokat a színháztól, tehát nem ismeretlen a színház vezetése számára a KAPOS-T. Ily módon értesültünk pl. azokról a világra szóló eredményekről, mely szerint a színházi futógárda 4. lett a Fut a színház versenyen, melyet a Budapest Maraton Sportiroda rendezett. Ennél már csak az volt lélekemelőbb, hogy nemrég felvették – nyilván az elmúlt négy év fantasztikus teljesítménye alapján – a színházat a Vidnyánszky-féle Magyar Teátrumi Társaság soraiba, a Gój Motorosok által nagy becsben tartott Dörner György-féle Új Színházzal együtt. Nehezen találunk szavakat.

Íme a levél:

Rátóti Zoltán igazgató úrnak
Csiky Gergely Színház
Kaposvár

Tisztelt Igazgató Úr!

Lapom, a KAPOS-T című internetes újság (www.kapos-t.hu), mely idén év eleje óta működik, Kaposvár és környéke közéleti, kulturális és gazdasági kérdéseivel foglalkozik, és hozzávetőleg nyolcezer állandó olvasója van, értesült róla, hogy a közelmúltban „stratégiai igazgató” kinevezésére került sor az Ön által vezetett, a kaposvári Csiky Gergely Színházat működtető nonprofit kft.-ben. Információinkat megosztottuk a közvéleménnyel egy, 2014. november 20-án megjelent írásunkban, mely a következő webcímen érhető el: https://www.kapost.hu/strategiai-igazgato-a-csiky-gergely-szinhazban/

Ezzel kapcsolatban szeretnénk Önnek néhány további kérdést feltenni, hisz az üggyel kapcsolatos álláspontja nyilván érdekli Kaposvár közvéleményét.

– Pontosan milyen megfontolásból, ill. konkrét indokok alapján menesztette Ficsórné Sárdi Ágota gazdasági igazgatót, és formálta át a cég vezetési struktúráját azok után, hogy augusztusi pályázatában még hitet tett az akkori vezetés változatlansága mellett?

– Egyeztetett-e a tulajdonossal, ill. annak képviselőjével, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterével? Tud-e arról, hogy netán fennáll valamilyen (rokoni, baráti vagy más típusú) kapcsolat a város politikai vezetőinek bármelyike és a stratégiai igazgató, Fekete Réka között?

– Írtak-e ki pályázatot az álláshelyre, ha igen, milyen iskolai végzettséget, vezetői gyakorlatot kértek, ill. a színházi szakmák bármelyikében való jártasság vagy ilyen típusú szakmai múlt feltétel volt-e jelentkezők elbírálásánál?

– Ki a felelős ma a kft. pénzügyeiért? Rendjén valónak érzi-e, hogy egy 650 millió forintos árbevételű cégnek esetleg nincs megfelelő végzettségű és gyakorlatú pénzügyi-gazdasági vezetője?

– Kérem, vázolja röviden a KAPOS-T olvasóinak, hogy mik a feladatai a „stratégiai igazgatónak”! Van-e munkaköri leírása, melyek azok a stratégiai típusú tevékenységek a Csiky Gergely Színház, mint nagy múltú művészeti intézmény jövőjével kapcsolatban, ahol nem Ön, mint az első számú felelős, vagy Bérczes László művészeti vezető az illetékes?

Várom megtisztelő válaszát: Huszka Imre szerkesztő, KAPOS-T

ratoti_vidnyanszky

Miénk itt a tér. A távolban pedig egy szépen fejlett, domborodó stratégia. (Címképünk a Fekete György-féle Magyar Művészeti Akadémia honlapjáról való, miután Rátóti Zoltán ott is tag.)