Együtt-sajtótájékoztató: aláírásgyűjtés a népszavazás védelmében

Kopaszok helyett jogállamot!

Sajtótájékoztatón jelentette be Pintér Lóránd, az Együtt választókerületi elnöke és Kerepesi Tibor alelnök, hogy a párt országos aláírásgyűjtést indít a jogállamiság védelme, a népszavazás intézményének megőrzése érdekében. A Nemzeti Választási Irodánál február 23-án történtek alkalmasak voltak arra, hogy a demokrácia egyik alapvető formáját, a népszavazást ellehetetlenítsék, miután bebizonyosodott, hogy az ellenzéki politikust, az MSZP-s Nyakó Istvánt fizikailag akadályozták abban, hogy elsőként nyújtsa be a vasárnapi nyitvatartásra vonatkozó kérdését.

„Az eseménysor olyan politikai és társadalmi határvonal átlépést jelent, amely mögött a tételes jog és a demokratikus jogalkotás uralma helyett a nyers erő és erőszak alakítja majd a társadalmi viszonyokat” fogalmazott az Együtt választókerületi elnöke.

Elfogadhatatlan számunkra, hogy a joggyakorlás feltételeit és lehetőségét most vagy bármikor a jövőben erőemberek diktálják és alakítsák dulakodással, megfélemlítő magatartással. A XX. század európai története megmutatta, hogy amikor a politikai érdekérvényesítést militáns csoportok veszik a kezükbe, az általában társadalmi katasztrófával végződik. Magyarországon a rendszerváltás óta állampolgári jogok gyakorlásának során ilyen nyílt és erőszakos jellegű akadályoztatásra nem volt példa, az erőemberek csoportja fellépésével egyértelműen visszaélt a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben foglalt állampolgári jogokkal.

Az Együtt által most kezdeményezett aláírásgyűjtés nem népszavazási, hanem figyelemfelhívás a demokratikus intézmények védelmének érdekében. Egyben figyelmeztetés azoknak, akik az eseménysor ötletgazdái voltak, hogy hagyjanak fel a politikai érdekérvényesítés ilyen módszereivel, ugyanígy a kormány és a kormánypárti többség számára, hiszen az ő felelősségük és kötelességük, hogy az állampolgári jogok gyakorlásának feltételeit és nyugodt körülményeit megteremtsék.

Az aláírásgyűjtés az országban több településen zajlik majd, nincs időbeli korlátja, az aktivisták a közterületeken kitelepülések keretében, illetve személyes megkeresések formájában is folyamatosan gyűjtik az aláírásokat.

Játék a jogállammal: „szándék és akarategység”

„Rosszabb a helyzet, ha mindez a kormány vagy a kormánypártok egyes képviselőinek tudtával történt, de ennél is rosszabb, ha egyesek öntevékenyen kívánták megakadályozni egy, a kormánypártok számára kényelmetlen népszavazási kérdés benyújtását” fogalmazott Pintér Lóránd. Nehéz eldönteni, mi a rosszabb, de az eset utóéletéből arra lehet következtetni, hogy van helye a tiltakozás bármilyen formájának: az Origo néhány nappal ezelőtt közölt cikkéből ugyanis kiderül: a Kúria, tehát a legfelsőbb bírói fórum, mely a NVB döntéseinek felülvizsgálatára jogosult, úgy tűnik, maga is csúnyán befeküdt a Fidesz-hatalomnak.

Már önmagában a Nemzeti Választási Bizottság döntése is arcpirító, mely jogszerűnek ítélte a választási iroda előterében történteket (erről a KAPOS-T is megemlékezett), mely ellen Nyakó István felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, s ez kimondta ugyan, hogy akadályozták Nyakót, de nem látott a kopaszok tevékenységében ún. „szándék és akarategységet”, és azt sem, hogy a végül először pecsételő férfiú jogtalan előnyt (!) szerzett volna. Nesze semmi.

Ám a Kúria és persze az NVB is figyelmen kívül hagyta az Origo fotósának képét, mint bizonyítékot, mely arról árulkodik, hogy minden kopasz kezében Erdősiné aláírásával ellátott kérelem volt! Mi a „szándék és akarategység”, ha nem ez?

origo_foto_bizonyitek

Az Origo fotóján jól látható, hogy a sárga mappa tulajdonosa nem az, aki végül pecsételt, s a korábban az ablak felé tartott dosszién át az is, hogy Erdősiné aláírása van a papíron. Tehát minimum két személynél – Erdősinén kívül – ugyanaz a kérelem volt. Egyébként az NVB ügyrendje kimondja, hogy népszavazási kezdeményezést csak személyesen lehet beadni. Mindez az NVB és a Kúria számára alapvetően rendben volt: Magyarország jogállam.

 

Erre közvetlen bizonyíték az, hogy a dossziéval a fotósokat zavaró és a végül pecsételő két különböző személy volt, a közvetett pedig, hogy aztán a többiek már nem is pecsételtek. Márpedig, ha más-más kérelmet vittek véletlenül épp aznap reggel, nyugodtan beadhatták volna. Mivel azonban mindőjüknél ugyanaz volt, nem pecsételtek, elégedetten távoztak.

Nem nehéz mindebből arra következtetni, hogy a „szándék és akarategység”, mely egyébként esetleg egy bűnszervezetben való elkövetést is jelenthetne, mondjuk tíz év börtönnel fenyegetve, nagyon is megvolt, csak még ide számíthatjuk a NVB jogtipróit – köztük a kaposvári dr. Boda Pált – és a Kúria „jogtudósait” is, akiknek néhány egyértelmű bizonyíték sem szúrt szemet.

Ha másból nem is, de ebből egyértelműen kiderül, hogy a Fidesz néhány képviselőjének álságos elhatárolódása, képmutatóan elítélő szavai ellenére nagyon is indokolt a tiltakozás: ezután sem fognak válogatni az eszközökben, ha bárki nekik nem tetsző módon akar élni állampolgári jogaival.

H. I.