Együtt-sajtótájékoztató: pozitív fejlemények a Füredi utcai átkelőhelyek ügyében

Eredményes volt a párt által kezdeményezett aláírásgyűjtés

Hatszázharminckilenc kaposvári, döntően környékbeli lakos támogatta aláírásával az Együtt – Korszakváltók Pártja helyi szervezete és a Polgári Szabadság Platform Egyesület kezdeményezését, melyben a Füredi utca – Nádor u., ill. Vörösmarty utcai kereszteződések és a kapcsolódó gyalogátkelőhelyek forgalomirányító lámpával történő felszerelését kérték az illetékesektől. Ennek alapján eredményesnek értékelte Pintér Lóránd választókerületi elnök és Kerepesi Tibor, az aláírásgyűjtés koordinátora az idén január 13-án indított akciót, és pozitívnak azokat a fejleményeket, amelyeket a széles körű támogatás nyomán az ügyben történtek.

Az aláírásgyűjtést azért tartották indokoltnak, mert saját forgalomszámlálási adataik és számos, a környéken lakó polgár jelzése alapján nyilvánvaló volt, hogy a forgalom ezen a szakaszon jelentősen megnőtt, s ezzel együtt a balesetveszély is: szinte valamennyi aláírónak volt konkrét veszélyhelyzetről személyes története, főleg a gyalogátkelőhelynél a párhuzamos közlekedés szabályainak megsértése miatt. Miután a közelben lévő oktatási intézmények mindenhonnan fogadnak gyermekeket, a közlekedés biztonsága az egész város ügyének tekinthető.

Amint azt a környékbeliek láthatták, s a helyi sajtó is tudósított róla, a Füredi utca említett pontján a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a napokban egy ún. „Komplex Közlekedési Ellenőrző Pontot” létesít, amely a sebességtúllépésen kívül az egyéb szabálysértéseket is, pl. az elsőbbség meg nem adását, vagy a szabálytalan sávváltást is regisztrálja.

komplex_forgalomellenorzo

Nem a KAPOS-T reklámja készül (nincs szükségünk rá), hanem a komplex forgalomellenőrző pont, melyet nyilván nem véletlenül telepítettek épp ide a “szervek”.

Az Együtt és a PSZP március 3-án adta le dr. Kéki Zoltánnak, Kaposvár címzetes főjegyzőjének a 639 kaposvári polgár által aláírt támogató íveket – fogalmazott Pintér Lóránd. Az önkormányzat március 11-én kelt levelében tájékoztatta a szervezeteket arról, hogy illetékesség hiányában a közérdekű kezdeményezést áttette a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez, miután a 67-es városi szakasza a cég kezelésében van. A vállalat április 13-án kelt levelében az áll, hogy, miután a gyalogátkelőhelyeken 2004-ben védőszigeteket létesítettek, ezeket biztonságosnak tekinti (a szerk. megjegyzése: azóta számos baleset volt ezen a szakaszon, köztük 2008-ban halálos kimenetelű) a csatlakozó utakon viszont valóban segítené a kihajtást a forgalomirányító lámpa, de létesítésükre nincs a cégnek anyagi forrása.

Emellett azonban a most megvalósulóban lévő ellenőrző pont felállításáról is szó van a közútkezelő levelében, mint lehetséges, a közlekedésbiztonságot javító megoldásról. Azonban az aláírásokat gyűjtő szervezeteknek, az aláíróknak és a megkérdezett szakembereknek is az a véleménye – fogalmazott Pintér Lóránd választókerületi elnök –, hogy hibás és veszélyes elképzelés az, ha egy útszakaszon egyszerre vannak lámpával védett és nem védett átkelőhelyek is, hiszen az utóbbiakat „nem veszik komolyan” az autósok szemben a lámpával védettekkel.

A kezdeményezők jelentős sikerként, pozitívumként értékelik az ismertetett fejleményeket, ugyanakkor a végleges megoldásnak a kereszteződések és átkelőhelyek forgalomirányító lámpával történő felszerelését tekintik. „Ezért kérjük a kaposvári önkormányzat valamennyi képviselőjét, de kifejezetten Pintér Attila MSZP-s, Kováts Imre DK-s és Felder Frigyes LMP-s városatyákat, hogy nyújtsanak be egyéni képviselői indítványt annak érdekében, hogy a közgyűlés vállalja a forgalomirányító lámpák létesítésének és fenntartásának költségeit” – hangzott el az Együtt és a PSZP mai sajtótájékoztatóján.

Eddig a tudósítás, de mi néhány halk megjegyzés erejéig azért szokás szerint kapcsolódnánk:

Például azzal, hogy a Kaposvár Most, ha saját magát egy pillanatig is komolyan vehető, a médiatartalom-szolgáltatás alapvető erkölcsi-emberi szabályait magára nézve kötelezőnek tekintő orgánum volna, bocsánatot kérne attól a hatszázharminckilenc kaposvári polgártól, akit kvázi lehülyézett alpárian primitív, uszító, rágalmazó, aláírás nélküli propagandacikkében, melyben ilyenek állnak: „… azt joggal nézik hülyének Pintér Lórándék. Reméljük, olvasóink ennél nagyobb becsben tartják önmagukat, s eszükbe sem jut megadni adataikat egy nyilvánvalóan erre a célra kitalált aláírásgyűjtés égisze alatt.”

De, eszükbe jutott, hapsikáim. És megadták. Ők ugyanis, 639-en a saját szemükkel látják nap mint nap azt, amit „Kaposvár Mosték” – nagyon kellett ám figyelnem, nehogy a „t”-ből „l” legyen – megpróbált erőnek erejével letagadni: a 67-esen ugyanis szemlátomást drasztikusan növekszik a forgalom, s ezt pl. a közútkezelő is elismerte a levelében, és azzal is, hogy teljesen véletlenül épp ide telepíti a rendőrséggel karöltve azt az ellenőrző pontot, amelyről az említett sertéseledel állagú iromány bőszen bizonygatta, hogy erre hetekig még a madár se jár.

Azt pedig kár terjeszteni városszerte, hogy ezeket a cikkeket a városházi mini-goebbels írogatja: ez a szerkesztői felelősség alól nem ment fel senkit…

forgalomiranyito_lampa_beszerzes

Ennyire fontos Szita polgármesternek a kaposváriak biztonsága: a választások előtt, vagy, ha saját kezdeményezés, akkor van hozzá közünk, ha másé, akkor nincs.

S persze cinizmusért Kaposvár polgármestere sem megy a szomszédba: „illetékesség hiányában” átteszi a Közútkezelőhöz a kérést, mikor bő fél évvel korábban, a 61-es út átvezetőjénél, a 48-as ifjúság útján nemrég létesített forgalomirányító lámpákat – amit azt egy korábbi cikkünkben megírtuk – a város finanszírozta. (Ne feledjük: a közútkezelő levelében pénzhiányra hivatkozott!) Érdekes, hogy ezekben az esetekben, mikor választások voltak, ill. ő volt a kezdeményező, nem érezte magát illetéktelennek: láthatóan kizárólag a politikai haszonszerzés vezérli. Egy percig sem számít város elemi érdeke akkor, ha úgy véli, hogy a politikai ellenfél presztízse nőne ezáltal, holott – mint azt száz más esetben láthattuk – úgy szórja a pénzt felesleges dolgokra: „futballszakértőkre”, politikai kitartottakra, közvélemény-kutatásokra, propagandalevelekre, médiára és gagyi rendezvényekre, mintha nem lenne holnap Kaposváron.

Mondjuk, ez utóbbiért speciel elég sokat tett az elmúlt huszonöt évben.

H. I.