Helikopterrel fognak hazajárni az Ezüsthárs lakóparkban élők? Magántulajdonban vannak a házaikhoz vezető utak, akár le is zárhatja a terület birtokosa

Mit lép az önkormányzat?

A lakókat felettébb kellemetlenül érintő helyzetről szereztünk tudomást több, az Ezüst- és Aranyhárs utcában élő ingatlantulajdonostól: úgy tudják, hogy a házaikhoz vezető, amúgy elsőrangúan kiépített, közművesített utcák valamiféle félreértés, vagy adminisztratív hiba miatt magántulajdonban maradtak. Az Ezüsthárs lakópark a 610-es út (régi 61-es) városból kilépő szakaszánál épült, a Mátyás király utcával párhuzamos két utcáról van szó. Korábbi tulajdonosa annak rendje és módja szerint felparcellázta a volt kertészet területének jó részét. Fel is épültek itt sorban a szokásos egyenházak, de most, közel egy évtized után a tulajdonosok közt megindult a szóbeszéd: az út, amelyen naponta járnak, nem került sem közösségi, sem önkormányzati tulajdonba. Így aztán bármikor előfordulhat, hogy elmennek reggel gyanútlanul dolgozni, és hazatérni már nem lesz módjuk: az egész terület egy ponton közelíthető meg, és ezt bármikor lezárhatják. Azt mondják: nem azért adtak milliókat a telkekért, hogy most esetleg elszigeteljék őket a városi közúthálózattól.

Személyük bizalmasan kezelését kérő beszélgetőpartnereink elmondták, hogy tudomásuk szerint a jelenlegi tulajdonos és az önkormányzat között vita van, amely szerintük bármikor elfajulhat, és ennek a helyben lakók ihatják meg a levét. Már érdeklődtek az önkormányzatnál, de érdemi választ nem kaptak.

Nos, nem okozott túl nagy nehézséget begyűjteni a hivatalosan hozzáférhető információkat az ingatlan-nyilvántartási térképrészleten, íme:

Az Ezüsthárs lakópark helyszínrajza. A zölddel és sárgával jelzett utak magántulajdonban vannak.

 

láthatóak a helyrajzi számok, a 6268/4 szám a Mátyás király utca mögötti keskeny út, és a lakóparkot a Kanizsai utcába bekötő kiöblösödés, a 6268/24 a teljes Ezüsthárs utca, a 6268/49 az Aranyhárs utca, a 6268/71 az ezeket összekötő Hársalja.

Az is leolvasható a térképről, hogy az érintett területen körülbelül harminc ház van, feltehetőleg egyenként négy-öt lakóval, így legalább százhúsz-százötven kaposvári polgárt érint a dolog.

A helyrajzi számokhoz tartozó tulajdoni lap másolatokból pedig kiderült, hogy a utak bejegyzett tulajdonosa az Ingatlancentrum 2007 Ingatlanközvetítő és Szervező Kft. A hozzá tartozó cégadatokból pedig az, hogy a tulajdonos és ügyvezető a kaposvári Kovács József, akit természetesen megkerestünk kérdéseinkkel.

 

Az Ezüsthárs lakópark. Kié az utca?

 

Kovács József megerősítette információinkat a tulajdoni viszonyok kérdésében: valóban az ő cége birtokolja az érintett utakat, melyeket tavaly vásárolt tizennégy kapcsolódó másik telekrészlettel együtt. Arról természetesen szó sincs, hogy bármiféle kellemetlenséget kívánna okozni az ott lakóknak.

Azt is megerősítette, hogy az önkormányzattal az utak helyzetét illetően vitájuk van, amely reményei szerint hamarosan rendeződik. Kérte, augusztus 20-ig legyünk türelemmel.

Amennyire tudjuk, az ehhez hasonló lakóparkok – pl. a Róma-hegyi – esetében többféle megoldás létezik az út használatára: miután a legtöbb esetben egy nagyobb összefüggő földdarabot parcelláznak fel, az utat utólag minősíti az önkormányzat közterületté, vagy a lakók közös tulajdonába kerül, ahogy pl. egy társasház folyosója.

Miután viszont itt egyik sem áll fenn, sőt, a tulajdoni lap szerint ez „saját használatú út, közforgalom elől elzárt terület”, a jogi előny egyelőre úgy tűnik, a birtokon belüli cégé, aki akár pénzt is kérhetne a behajtásért.

Erről persze egyelőre szó sincs, remélhetőleg mindenki a helyzet teljes és végleges rendezésére törekszik. Mindenesetre roppant kíváncsiak vagyunk azokra az augusztus huszadika után napvilágra kerülő részletekre…

H. I.

Nyilvánítson véleményt (lájk, komment, megosztás, ilyenek) a KAPOS-T Facebook-oldalán!