„Uzsorás Frici” méltatlansági ügye: lassan három éve tudja mindenki, mi az igazság kpsvr-ügyben…

…de csak most borult ki a bili

Kérdés, hogy a ciklusból visszalévő három évben a kaposvári közélet szereplői szeretnének-e a kiömlött masszában tapicskolni, vagy rászánják magukat a tisztába tételre. Felder-ügyben – mert most már ténykérdés, hogy van ilyen – igencsak nyomós indokok mutatkoznak egy érdemi összefoglalásra, miután az érintett folyamatosan hazudik, nemkülönben a nettó Fidesz-értelmezést előadó Kaposvár Most, a városháza viszont, beleértve a közgyűlési ellenzéket is, mélyen hallgat. Az ügy kimenetele megjósolhatatlan, így jogosan keltette fel a kaposvári közélet iránt érdeklődő, egyúttal olvasni is tudó kevesek kíváncsiságát. Mi is csupán azzal tudunk szolgálni, hogy áttekintjük a nyilvánvaló tényeket, talán segít az eligazodásban.

Ami sokaknak nem is volt teljesen világos: Felder Frigyesnek,

a 2019-ben közös ellenzéki listáról bejutott önkormányzati képviselőnek a kpsvr.hu c. weboldal üzemeltetésével kapcsolatos összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyéről van szó. Felder nem sietett eloszlatni a kétségeket, kezdetben harsányan bizonygatta, hogy fogalma sincs, mi a „vád” ellene. Rosszhiszeműségét bizonyítja, hogy végig próbált strómanokat előtérbe tolni, kamunevet tüntetett fel az impresszumban, a cikkek többsége szerzőségi megjelölés nélkül jelent meg, de a közélet szereplői közül mindenki tudta, mi a pontos helyzet.

A KAPOS-T-n már két éve, 2019 novemberében, közvetlenül az ellenzéki listás mandátumokról szóló vita kapcsán megírtuk:

Felder Frigyes mandátumszerzése minden jel szerint törvénytelen volt. Idézzük:

„Felder Frigyes nem is lehetne képviselő. Ugyanis a 2011. évi CLXXXIX., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 36. paragrafusa így fogalmaz: „az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet … médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja”.

Márpedig utóbbiak többsége Felder Frigyesre vastagon igaz volt, és ezt akár az ellenzéki, akár a kormánypárti oldalon mindenki tudta. Ő volt a kpsvr.hu című weboldal üzemeltetője, a tárhely tulajdonosa, kezdettől fogva ő bírt döntő befolyással arra, hogy miféle médiatartalom jelenjen meg az oldalon. A méltatlanságot pedig azzal valósította meg, hogy nem számolt be a közgyűlésnek az összeférhetetlenségről. Emiatt a közgyűlésnek meg kellene őt fosztani a mandátumától, és visszakövetelni tőle a felvett tiszteletdíjat.

„Személyes közreműködőről” is szó esik a törvényben,

de egy médiatartalom esetében ez nemcsak azt jelenti, hogy ki írja, fényképezi, stb., hanem arról is, hogy ki adja meg a végleges formát, ki dönt arról, hogy mi kerüljön nyilvánosság elé (szerkesztői munka). Egy jól körülhatárolható időszakban, az indulástól, 2019 áprilisától egészen 2020 végéig ő volt a szó valódi értelmében vett „tulajdonos”, a tartalomra döntő befolyással bíró személy, ezt éppen a kiadás jogát tőle átvevő Farkas Balázs, a Kő a Mezőn Kft. ügyvezetője ismerte el kérdésünkre küldött emailjében:

Kérdés: „szerepelt-e személy szerint az átadás-átvételkor bármilyen szerepben Felder Frigyes kaposvári LMP-s önkormányzati képviselő”? Farkas válasza: „Felder Frigyes kaposvári önkormányzati képviselő nem szerepelt. Felder Frigyes magánszemély igen.”

Ebből a legfogalmatlanabb városházi jogásznak is egyértelmű kell, hogy legyen a tényállás.

Tehát a 2019 októberében megalakult új kaposvári közgyűlésbe – amúgy a KAPOS-T által részleteiben tárgyalt csalással – bejutott Felder Frigyes 2020 végéig egészen biztosan megszegte a fenti törvényt, miután „médiatartalom-szolgáltató természetes személy” volt – plusz „személyes közreműködő” – csak éppen ezt senki, bár napnál világosabb volt, nem vette tudomásul. Egyetlen ellenzéki vagy kormánypárti képviselő, civil jogvédő, pártaktivista, de még a Kaposvár Most, ill.

Szita Károly személyes médiapribékje, Szekeres-Marno Alán sem.

Akkoriban eszébe sem jutott ezen pörögni. A törvény viszont láthatóan nincs felkészülve azokra az esetekre, amikor valaki olyan rémítően, a „szocipata” jelzőt bőven kimerítve pofátlan, hogy egy regisztrálatlan weboldalt egy kamu „felelős kiadóval” üzemeltet évekig képviselő létére. Magyarul odasz@rik az asztal közepére. Az önkormányzatnak nincs nyomozati jogköre, a rendőrség viszont, mivel nincs szó bűncselekményről, ha kérték volna, sem jár el az ügyben. Hiába írtuk meg a KAPOS-T-n, illetve az Átlátszó.hu-n, hosszú ideig nem történt semmi.

Ha pl. Felder kért volna NMHH regisztrációt, tisztességes webalapú médiumhoz illően, kiderült volna, hogy neki személyesen mi a szerepe a kpsvr.hu-nál. Nem kért, ez is bizonyítja, hogy nem volt tiszta a gatya. Így a regisztrációra is csak azután került sor, hogy a kpsvr átkerült a Kő a Mezőn Kft. tulajdonába.

Most viszont változott a helyzet: egy korábbi közreműködő

jogilag is érvényes nyilatkozatot tett arról, hogy ténylegesen Felder volt a „médiatartalom-szolgáltató”. Ezt az immár megkerülhetetlen iratot csatolta be a beadványához egy korábbi helyi ellenzéki szereplő, és ennek alapján indította meg a közgyűlés „jogi, ügyrendi és összeférhetetlenségi bizottsága” az eljárást, melynek eredményét majd a közgyűlés elé tárja.

Erre vagy a november 25-i rendes ülésnapon kerül sor,

vagy a most nagy hirtelen november 8-ára, hétfőre meghirdetett rendkívülin, melyen cikkünk írásakor még „csak” a Giro d’Italia kerékpáros körverseny 2022-es egyik etapjának kaposvári indulásáról és az MCM Diamant női röplabdacsapat 38 millió forintos plusztámogatásáról található előterjesztés, másról nem.

A kimenetelre sem tippelnénk: bár a tényállás napnál világosabb,

a dolgot úgysem az igazság dönti el. Szita Károly felhasználhatja zsarolásra, megfélemlítésre éppúgy, mint az ellenzék befeketítésére: ezek csak veszekedni tudnak, egymást marni. Ha jónak látja, hogy a Felder Frigyes nevű szégyenfolt továbbra is ott éktelenkedjen az ellenzék ábrázatán, ott hagyja: a bizottság éppen olyan ostobán értelmezi majd a törvényt és a tényállást is, ahogy a „főnöknek” tetszik.

Ezentúl is le-uzsorásozhatja, beletörölheti a cipőjét, azt tehet vele, amit akar.

Ezt a nettó politikai célt szolgálják a Kaposvár Moston Szekeres-Marno Alán monomániásan egy kaptafára húzott cikkei is a „veszekedő ellenzékről”. Ez persze az ő bárgyú propagandaszövegekből álló, legfeljebb kaposszerdahelyi viszonylatban jelentős munkásságából egy cseppet sem lóg ki: Szekeres szerint az ellenzék megosztott, holott csupán egyetlen korábbi tagjától, Felder Frigyestől határolódott el mindenki.

Sejtésünk sincs, hogy mi lesz a végkifejlet, ahogy annak megjóslására

sem vállalkozunk, hogy lesz-e, lehet-e jogi úton, pl. bíróságon folytatása bármilyen kimenetel esetén. Egy biztos: a kaposvári közgyűlésre, beleértve a városháza jogi stábját, a jegyzőre és személyesen Szita Károlyra nézve mélységes szégyen, hogy az általuk lenézett, lekezelt Felder ilyen nyilvánvaló, évek óta tartó törvénysértéssel beleröhöghet a képükbe.

H. I.


Ezt már olvasta? Ebben az ügyben ugyanúgy belehazudott az LMP a kaposvári polgárok arcába, mint a fenti történetben!

Változatlan szemérmetlenséggel nyúlja a közpénzt az LMP Kaposváron: töküres irodára fizettet az állammal havi kétszázezret, minden látható ok nélkül