Helyreigazítás Inert-ügyben: a cég jogi képviseletének álláspontja a kötbérről és a pernyertességről

Dr. Kollár Károly ügyvéd levele

Helyreigazítási kérelmet juttatott el hozzánk az Inert Zrt. jogi képviselője, a budapesti dr. Krasznai és dr. Kollár ügyvédi iroda a március 22-én megjelent „Szemét ügy: közel félmilliárd forintot bukhattak a kaposvári önkormányzat cégei egy tíz éve folyó, tavaly jogerősen is elveszített perben” c. írásunk egyes állításait vitatva. Álláspontjukat szó szerint, teljes terjedelmében közzétesszük, annál is inkább, mivel a lényeg nem tér el az általunk leírtaktól, csupán az ítélet értelmezésében és a jogi műnyelv használatában.

Az alábbi, „valós tényeket tartalmazó helyreigazító közlemény közzétételét” kérték:

„1. A Kaposvári INERT Zrt. mint I. r., továbbá a társaságból 2014. január 1. napjával kivált Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. II. r. és Kaposvári Környezetvédelmi Kft. III. r. alperesek ellen kötbér és járulékainak megfizetése iránt egyetlen peres eljárás volt folyamatban, elsőfokon a Kaposvári Törvényszék előtt 2.G.40.013/2017., másodfokon a Pécsi Ítélőtábla előtt Gf.IV.40.009/2021 ügyszámon, amelyben az alperesek 65%-ban pernyertesek lettek.

A Kaposvári INERT Zrt. (és a jogutód társaságok) ellen kártérítés iránt per nem volt folyamatban.

Az általunk előadott tények valóságtartalmának bizonyítására csatoljuk a Kaposvári Törvényszék 2.G.40.013/2017/204-I. (F/1) és a Pécsi Ítélőtábla Gf.IV.40.009/2021/11/II. (F/2) ítéleteinek kivonatát (a releváns tényállást az elsőfokú ítélet 37. oldalának 209. pontja tartalmazza)

2. A kötbér iránti perben a Pretium Holding Zrt. II. r. felperes pernyertessége 35%, mely korántsem tekinthető „teljesnek”.

Fenti tény valóságát a Kaposvári Törvényszék elsőfokú ítéletének 209. pontja bizonyítja (37. oldal).

3. A kötbér iránti perben az eljárás indokolatlan elhúzódása nem került megállapításra, sőt ilyen tartalmú kifogás a felek részéről nem is került előterjesztésre, annak ellenére sem, hogy az ezzel kapcsolatos jogorvoslati eszköz a Pp. 114/A §-a alapján a per folyamatban léte alatt mindvégig rendelkezésükre állt.

A bíróság a tényállás teljeskörű felderítéséhez és annak megállapításához szükséges bizonyítást folytatta le, továbbá a felek a bíróságok döntéseivel szemben igénybe vették a törvényes jogorvoslati eszközeiket.

Tisztelettel:

Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. és Kaposvári Környezetvédelmi Kft. képviseletében dr. Kollár Károly ügyvéd”