Törmelék-ügyek szerte és széjjel: Kaposújlakon és Mernyén hatósági környezetvédelmi eljárás indult, Kaposmérőben aláírásgyűjtés

A rendőrség mossa kezeit – *frissítve!

Magától értetődik, hogy nem engedjük elszállni a szélbe azokat az ügyeket, amelyeket éppen mi tártunk fel, és – legalábbis részben – juttattunk el az országos média látóterébe. Talán nem alaptalan a feltételezés, hogy a nyilvánosság nyomása miatt kényszerült arra a hatóság, hogy vizsgálatokat indítson. Mi továbbra is rajta leszünk, hogy ezekről az eljárásokról olvasóink és az országos média kellő képet kapjon. Alapos okkal vagyunk ugyanis bizalmatlanok: Mernye község igen tisztelt polgármestere és jegyzője hetekkel korábban ez ügyben elküldött megkeresésünkre a mai napig nem bírtak reagálni. Lehet, hogy Kelet-Kazahsztánban tanulmányozzák a 21. századi közigazgatás módszertanát?

Közben újabb, a korábbiakra csak részben emlékeztető eset borzolja Kaposvár környékén a kedélyeket: Kaposmérőben az önkormányzat döntött arról, hogy a volt téglagyár területén inert építési-bontási hulladéklerakót létesít, ez azonban a környéken lakóknak a legkevésbé sem tetszik: információink szerint aláírásgyűjtés indul egy helyi népszavazás kiírása érdekében.

A kormányhivatal válasza. Mernyén nem ismerik az ilyen megoldásokat.

Kaposújlak és Mernye esetében tehát hivatalos környezetvédelmi hatósági vizsgálat tétetett folyamatba, amint ezt az alábbi kormányhivatali levél is bizonyítja. Ennek semmiképp sem szeretnénk elébe menni, de a fotók és a helyszíneken tapasztaltak alapján nehezen tudjuk elképzelni, hogy bárki megállapítaná: itt válogatott, bevizsgált ún. „tiszta” töltésanyagot raktak volna le az ismeretlen tettesek.

A kormányhivatali válasz tehát egyelőre kielégítő, éberen várjuk a folytatást.

Kevésbé örvendetes azonban az, amit Kaposújlakon a rendőrségi eljárás „eredményezett”: önkormányzati forrásból úgy értesültünk, hogy lezárták a nyomozást bűncselekmény, ill. szabálysértés hiányában. Előző írásunkban is szerepelt: a kaposújlaki ügy úgy pattant ki, hogy a szarkavári major mellett földútra valaki(k) nagy mennyiségű, szemetet, törmeléket szórtak le az útra. Ezt az ott dolgozók jelezték az önkormányzatnak, és ők hívták ki a rendőrséget.

Egy járőr ki is jött, de az általuk riasztott nyomozók csak hosszú idő múlva követték őket. Felvették a ugyan a tényállást, de a jelen lévők hiába mondták el, hogy az útra leszórt törmeléktől néhány száz méterre az erdőben hatalmas mennyiségű lerakás, durva környezetkárosítás zajlik, ide már nem voltak hajlandók kimenni.

Mostanra megszületett a válasz: „nem történt bűncselekmény, csupán az út kátyúiba szórtak kisebb betondarabokat”. Nos, ez volna itt:

Így nézett ki rendőrség által megállapított szabályos útfeltöltés Szarkaváron.

Hangsúlyozzuk: ezt az állapotot a rendőrség látta, csak az intézkedésük után markolta fel a szállító cég, amit leszórt. (Kérdés, hogy miért, ha olyan tiszta volt a lelkiismeretük?)

Mernye község européer hozzáállásáról már szóltunk a bevezetőben: amint bármi fejlemény lesz itt, frissítjük írásunkat.

*Frissítés: Legutolsó információink szerint a mernyei szemétkupacok nagyjából érintetlenül a helyükön vannak.


Kaposmérőben viszont valami erősen történik:

Korábban, 2009-10 tájékán már egyszer próbálkozott egy vállalkozó azzal, hogy a kaposmérői téglagyár területén egy inert hulladék-feldolgozót létesít, amely az odahordott építési-bontási törmeléket válogatná, és annak tovább nem hasznosítható részével az ún. „téglagyári gödröt”, amely vagy 360 ezer köbméter, lassan, kb. 20 év alatt feltöltötte volna.

Ezt a tervet akkor az önkormányzat elutasította. Most viszont, miután megvették azt a céget, amely a téglagyár területét birtokolja,

elmúlt a finnyásság: gond nélkül az élére álltak a projektnek.

Annak ellenére tették ezt, hogy a községben sokan úgy tudják: korábban jelentős mennyiségű veszélyes hulladék is került ide ellenőrizetlenül.

A környéken lakók azonban kevésbé lelkesek: félnek a zajtól, a portól, a hatalmas teherautóktól, az esetlegesen oda kerülő veszélyes hulladéktól. Ezért most aláírásgyűjtést kezdeményeztek egy helyi népszavazás kiírása érdekében. Az aláírásgyűjtő ívet már be is nyújtották a helyi választási bizottságnak, ill. a jegyzőnek, és bíznak a hitelesítésben.

Ha sikerül a helyi választópolgárok húsz százalékának támogatását megszerezni, az önkormányzat – hasonlóan a tavalyi kaposvári „gumifeldolgozós” esethez – Kaposmérő köteles kiírni a helyi népszavazást. Ez persze esetükben is ugyanannyira kérdés, mint korábban: vissza is vonhatják a tervet, vagy bíróságon is végződhet az ügy.

A kaposmérői inert lerakót ellenzők Facebook-csoportja.

Facebook-csoportjuk már van – egyelőre még szerény részvétellel – amelyhez nyilván minden érintett csatlakozhat, s a véleményét is elmondhatja. A szervezők mindenesetre bíznak benne, hogy a község népe melléjük áll, és megakadályozhatják a hulladéklerakó létesítését.

Számunkra e három esetnek ezernyi tanulsága van, melyek közül kettő nagyon ide kívánkozik: ha a milliárdos, nagymenő ZÁÉV nem a kaposvári inert hulladék-feldolgozóba, hanem a kaposújlaki vízmosásba borogatja a színház törmelékét, ha a mernyei pusztaság – egyelőre névtelen hőse pedig az út mellé,

akkor egészen biztosan rendben van minden a terület szabályozásával, az ellenőrzéssel, a szankciókkal, a hatóság működésével?

És vajon milyen üzleti koncepcióban bízik Kaposmérő vezetése?

Az a gyanúnk, hogy semmilyenben: ezek a tervek manapság a legkevésbé a racionális, megalapozott tervekről szólnak. Ezek ennél sokkal egyszerűbb gyerekek: kicsit túlbecsüljük őket.

H. I.

Nyilvánítson véleményt (lájk, komment, megosztás, ilyenek) a KAPOS-T Facebook-oldalán!