Ennyi volt a Nagy Kaposvári Ellenzéki Összefogás: az öt párt közül négy hivatalosan is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel

És még közös frakció sem lesz

Többfelől megerősített értesüléseink szerint formálisan is véget ért az ellenzéki összefogás Kaposváron: az önkormányzati választásokra alakult, ernyőszervezetnek szánt, hivatalosan civil Kaposváriakért Egyesület taglétszáma a törvényben előírt tíz fő alá csökkent, ugyanis a résztvevő pártok tagjai – az LMP kivételével – ajánlott levélben elküldték kilépési nyilatkozatukat a szervezetnek. A DK, MSZP, Jobbik és a Momentum tehát szakított a KE-vel, amelynek így a létjogosultsága is megszűnt. Mindeközben más fronton is zajlottak az események: a KAPOS-T megkérdezte a közgyűlés ellenzéki tagjainak többségét, hogy mit gondolnak egy közös frakció megalakításáról.

A KE persze papíron folytathatja tevékenységét, hiszen a törvény fél évet ad arra,

hogy a taglétszámot feltöltsék – lehet rokonokkal és üzletfelekkel is – viszont a bírósági adatbázisban nincs alapszabályuk, így nem tudjuk, hogy az ott rögzített tagfelvételi eljárás egyáltalán lehetővé teszi-e az ilyen fölindulásszerű kilépés esetén a további létezést – bár ettől még talán a somogyi megyeszékhely, beleértve az ellenzéket is, működőképes marad.

A másik, az eggyel valódibb ellenzék működésének kérdéseit érdekesebbnek

gondoljuk, így megkerestük a közgyűlésben ülőket – Felder Frigyes kivételével – hogy vajon miért maradt el a sokak által várt közös ellenzéki frakció megalakítása. (Felder úr a KAPOS-T-n sokszor taglalt viselt dolgaival szerintünk kiiratkozott a civilizált emberek köréből, így a vele való érintkezést testi-lelki higiénés okokból kerülnénk.)

Nadrai Norbert, miután más szervezet, a Szőlősgazdák listáján jutott be a

közgyűlésbe, úgy fogalmazott, hogy közelebbi és távlati céljaival nem esik egybe egy frakciócsatlakozás, egyéni képviselő kíván maradni, ugyanakkor jó kapcsolatban a többi ellenzékivel, s igyekszik több évtizedes hivatali, ill. jogi gyakorlatával segíteni őket.

 

A Kaposváriakért Egyesület bemutatkozó sajtótájékoztatója 2019. április 8-án. Élt – ebben a formában legalábbis – 311 napot.

 

Teveliné Horváth Melinda (Jobbik) Molnár Péter (DK) és Bereczki Dávid (Momentum Mozgalom) írásban válaszolt kérdésünkre. Amellett, hogy hangsúlyozták: korrekt, jó viszonyt kívánnak fenntartani ellenzéki kollégáikkal,

válaszuk legfontosabb részletei:

„Az ellenzék között harmonikus az összhang. … Az együttműködéshez nincsen szükség frakció alakítására. Bizonyos eljárásjogi, technikai szempontokon kívül semmi sem indokolja frakció alakítását. Ebben az esetben nagyobb az ellenzéki képviselők mozgástere politikai szempontból is. Az ellenzéki egységet nem a frakció léte, hanem a közös munka, a közös együttműködés bizonyítja. Ezzel nemcsak az önkormányzati képviselők, hanem a helyi ellenzéki pártok vezetése is egyetért.”

Nos, erre csupán egyetlen idézettel reflektálnánk az önkormányzat Szervezeti

és Működési Szabályzatából: „21. § (1) Napirenden kívüli (napirend előtti vagy napirend utáni) felszólalás a napirenden nem szereplő, interpelláció, kérdés tárgykörébe nem tartozó, a város egészét érintő, halaszthatatlan ügyben tehető. … (2) A napirendi pontok tárgyalása előtt a képviselőcsoport nevében annak vezetője vagy az általa megbízott személy egy alkalommal, három percben szólalhat fel”.

Hogy ennek mekkora a jelentősége – már, ha az ember fia-lánya valóban

politizálni akar – azt Nadrai Norbert legutóbbi ülésen megesett sztorija bizonyítja: mint egyéni képviselő, csak napirend utáni felszólalásra volt jogosult, melyet Szita Károly nem engedett a nyilvános ülés végén elmondani neki. Az ülés nyilvános részét zárt tanácskozás követte, melyet már nyilván nem vár meg a jelenlévő média, kikapcsolják a kamerákat, s csak utána, a távozó Fidesz-képviselők cihelődése s persze gúnyos pillantásai közepette, lényegében az üres teremnek

mondhatta el felszólalását, a kaposvári demokratikus közélet szégyenére.

Nos, éppen a napirend előtti felszólalás, az egyik legfontosabb politikai eszköz nyilvánosságától fosztja meg magát az, aki nem él a frakcióalakítás lehetőségével. Lehet persze siránkozni azon, hogy a helyi írott sajtó úgysem közölné, a Kapos Tv-ben viszont még látható, s egyébként is:

aki önként mond le a jogairól, az ne várja másoktól, hogy kiálljanak érte.

Egy érdekes, őszinte mondat azért még becsúszott a három képviselő nyilatkozatába: „A Kaposváriakért Egyesületet – meghallva a választók kívánságát, hogy közösen vállaljuk a küzdelmet a Fidesszel szemben – az ellenzéki pártok alakították ugyanúgy, ahogy azt az ország számos más városában és kerületében is tették.”

A pártok alakították, s most a pártok megszüntették.

Még mielőtt a szarrágás és kukacoskodás szavakon lovagoló feketeöves Facebook-bajnokai belém kötnének, csak de facto szűnt meg, de jure még nem. Ha viszont Fejes István egyesületi „elnök”, továbbra is azzal szeretné etetni a közvéleményt, hogy itten valami civil tényező is közrejátszott, most a legilletékesebb helyről cáfolták.

H. I.


Fontos: a Facebook megváltoztatta az Ön által követett oldalak megjelenítését!

Ha tudni akar arról, amit Kaposvár vezetése és az általa uralt cselédmédia elhallgat, csupán annyit kell tennie, hogy Facebook-oldalunkon a „követés” gombra kattintás után állítsa be a „megjelenítés elsőként” opciót!

Így nem veszítjük egymást szem elől! Köszönjük!