Együtt-sajtótájékoztató: külföldről akar gumihulladékot Kaposvárra hozni a Homatech?

Sokasodnak a kérdőjelek

Sajtótájékoztatót tartott az Együtt – Korszakváltók Pártja tegnap, melynek egyetlen témája a kaposvári fideszes többségű közgyűlés és a Homatech Zrt. által Kaposvárra telepítendő gumihulladék-feldolgozó üzem kérdése volt. Szigetvári Viktor pártelnök hangsúlyozta: a párt nem az iparfejlesztés, nem a munkahelyek számának bővülése ellen foglal állást, hanem azokat a beruházásokat támogatja, amelyek hosszú távon, a dolgozók és a lakosság egészségét nem veszélyeztető munkahelyeket hoznak létre. Pintér Lóránd kaposvári választókerületi elnök pedig kiemelte: a kormányhatározattal jóváhagyott, 2014-2020 évekre vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv c. dokumentum szerint Magyarországon évente 35-40 ezer tonna gumihulladék képződik, ezzel szemben a feldolgozói befogadóképesség az évi 70 ezer tonnát is eléri. Ez azt jelenti, hogy jelenleg semmi szükség új feldolgozói kapacitásra, s ezzel együtt az a kérdés is felvetődik: honnan kívánja beszerezni a Homatech Zrt. a gumihulladékot? Külföldről?

Szigetvári Viktor elmondta: az Együtt úgy látja, hogy Kaposváron az elmúlt egy-másfél évtizedben a polgári fejlődés megrekedt, zsákutcába került. Fokozódott az elvándorlás, vékonyodott a közép- és az alsó-középosztály, s ennek elsődleges oka, hogy nem, vagy alig folyik tudatos gazdaságfejlesztő tevékenység. A Szita Károly-féle városvezetés annak ellenére, hogy jelentős politikai támogatottsággal rendelkezik, nem tudja a város érdekeit kellő hatékonysággal érvényesíteni. Ennek következménye a kapkodó, átgondolatlan beruházáspolitika, és végső soron ennek köszönhető, hogy most egy gumiégetőművel próbálják a munkaügyi krízist megoldani.

Ennek a városnak – folytatta Szigetvári Viktor – hagyományaihoz híven az oktatásban, az ipartelepítésben, az infrastrukturális fejlesztésekben kéne előrelépnie. Százhalombattán, amely az ország egyik legfejlettebb, leggazdagabb városa az ott lévő, egyébként Európa egyik legkorszerűbbjének számító olajfinomító miatt, nem ment át ez a beruházás, éppen azért, mert egy más típusú terhelést jelent, és az eljárás környezeti hatásai az egyetlen ilyen, működő szlovákiai üzemben sem megnyugtatóak.

Elfogadhatatlan, hogy polgármesteri sajtótájékoztatóból értesüljön a város lakossága, hogy egy ilyen, környezeti kockázatokat hordozó, a fejlesztési irányokba nem illeszkedő beruházás indul a városban. A helyi, közpénzből fenntartott médiumoknak nem a sikerpropagandát kéne sulykolniuk, hanem hitelesen tájékoztatni az adófizetőket az őket érintő kérdésekről. Az Együtt közmeghallgatást követel az ügyben, felszólítja Kaposvár város vezetését és a cég illetékeseit, hogy adjanak megnyugtató válaszokat nyilvánosan a felmerült kérdésekre.

Pintér Lóránd szintén a közmeghallgatás kikényszerítése mellett érvelt: kijelentette, hogy a közös aláírásgyűjtés mellett további célok, pl. az esetleges helyi népszavazás érdekében is hajlandóak összefogni mindenkivel, s addig nem fejezik be a demonstrációt, amíg megnyugtatóan be nem bizonyosodik, hogy a beruházás minden szempontból teljesen aggálytalan.

(Időközben az MSZP ismételten beadta a helyi népszavazásról szóló kezdeményezését Kaposvár jegyzőjéhez, a kifogásolt részletek korrigálásával. (a szerk.))

Pintér Lóránd elmondta, hogy soha nem tapasztalt érdeklődés és aktivitás mutatkozik a párt saját helyi közösségi kommunikációs csatornáin a kérdés iránt, s ez is azt jelenti, hogy Kaposvár lakói elégedetlenek azzal az eljárással, ahogy a város vezetése ezt a kérdés kezeli. Álláspontjuk szerint többek közt ilyen kérdésekre kéne választ kapniuk Kaposvár polgárainak:

– Készült-e valaha bármilyen, Kaposvárra adaptált környezeti hatástanulmány, különös tekintettel az élővizek szennyezésére, ezt minősítette-e valaki, fűzött-e hozzá szakvéleményt, s a közgyűlés tagjai, vagy az illetékes szakbizottságok közül valaki ismeri-e, megvitatott-e ilyet, vagy úgy szavazták meg az előterjesztést, hogy semmilyen háttérinformációjuk a beruházás esetleges környezeti ártalmairól nem voltak?

– Számoltak-e a terület kijelölésekor az uralkodó szélviszonyokkal, miután ma is gyakorta lehet érezni a dél-délkeleti szél idején a városban a cukorgyári biogáz-fejlesztő és a Kométa irányából érkező szagokat, melyek olykor egészen penetránsak?

– Felmérte-e valaki az üzemnek a kaposvári élelmiszer-termelésre és -feldolgozásra, valamint a környező mezőgazdasági területekre gyakorolt hatását, okozhat-e nekik értékesítési veszteséget, vagy pl. márkaérték-csökkenést a termékeiknél az, hogy a közvetlen közelünkben hulladékfeldolgozó működik?

– Hogyan történik az alapanyagnak, a használt gépjármű-gumiabroncsoknak az üzembe történő szállítása? Közismert, hogy Kaposvárra nem vezet autópálya, így mindenképpen lakott területeken keresztül kell ezt a nagy mennyiségű veszélyes hulladékot szállítani.

– A legfontosabb kérdés pedig az, hogy voltaképpen mi az üzem létrehozásának a valódi szándéka? Ugyanis létezik egy olyan dokumentum, az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020., melyet a Kormány megtárgyalt, és a 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozattal elfogadta. Ennek a 2.4.9. fejezete, a 198. oldaltól a gumiabroncs hulladékokkal foglalkozik, és a 2.4.9.2. számú, Előrejelzés című fejezetben szó szerint ez olvasható:

„Hazánkban évente mintegy 35-40 ezer tonna gumiabroncs hulladék képződik, amely a legális kibocsátásból, továbbá az illegális forgalomba-hozatalból és -hulladékimportból származik. A következő évekre vonatkozó előrejelzést természetesen az OGyHT is tartalmazza. A hazánkban meglévő hasznosító kapacitások mintegy 60-70.000 tonnányi gumiabroncs hulladék kezelését teszik lehetővé.”

Magyarul duplán vagyunk ellátva, tehát a kérdés az, hogy a Homatech honnan akarja előteremteni azt a 30 ezer tonna gumihulladékot, amely saját bevallása alapján fel kíván dolgozni, miután jelenleg közel kétszer akkora a feldolgozó kapacitás, mint az a mennyiség, ami egy év alatt képződik. Nem tudunk másra gondolni, mint arra, hogy külföldről, s ezt a leghatározottabban el kell utasítanunk. Szita Károly nem teheti Európa szemétlerakó, ill. feldolgozó telephelyévé Kaposvárt!

Mindezt rendkívül neuralgikus, ezzel együtt mindenkit egyformán érintő politikai kérdésnek tekintjük, melyben minden kaposvári lakosnak pártállástól függetlenül az az érdeke, hogy tiszta viszonyok teremtődjenek, hiszen a városvezetésnek a korábban képviselt „tiszta, virágos, jó levegőjű Kaposvár” jelszavaihoz képest úgy tűnik, száznyolcvan fokos fordulatot vett a város beruházási és gazdaságpolitikája – fogalmazott az Együtt politikusa.

(Mindehhez afféle, az ügy fontosságához mért szolgálati közleményként annyit tennénk hozzá, hogy a helyi médiumok közül a Somogyi Hírlap példás korrektséggel beszámolt a sajtótájékoztatóról, a jelentős EU-s pályázati kommunikációs pénzeket felszívó Kaposvár Most eljött ugyan, és videofelvételt is készített, de nyilván nem sikerül belőle egy homlokegyenest ellenkező értelmű, netán a szereplőkre nézve lejárató típusú anyagot gányolni belőle, így aztán egy vak hangot sem adtak közre.

A közpénzből fenntartott Somogy Tv egy alig egy perces anyagot vágott össze, amelyben gondosan elkerülték a lényeges mozzanatokat, a közvagyonból évi százmillió forintnál többet elpusztító Kapos Televízió pedig – immár sokadszor súlyosan megsértve a közszolgálatiság elemi szabályait – el sem jött a sajtóeseményre.)

H. I.

Szóljon hozzá a KAPOS-T Facebook-oldalán!