Leszámolás egy legendával: egyelőre semmi nem támasztja alá a Rosta István professzor által előadott történetet…

…mely szerint először Kaposvárt szemelték ki 1920-ban a pozsonyi egyetem új székhelyének

Az ember mindig akkor nyúl darázsfészekbe, amikor a legkevésbé számít rá, legyen szó a legártatlanabb megjegyzésről, mellyel csupán egy kis színt vinne a száraz tények közé. Így voltunk az itt következő történettel is, melynek ugyan a Magyar Narancs Online-n megjelent írásunk a kiindulópontja, de egyrészt, valljuk be, csekély jelentőséggel bír, másrészt szigorúan kaposvári téma. Az említett, a Kaposvári Egyetem felszámolásáról szóló cikkben utaltunk egy helyi legendára, mely úgy tartja, hogy először a tervek szerint Kaposváron lett volna a székhelye a Pozsonyból a trianoni döntés után a Csonka-Magyarország területére költöző Erzsébet Egyetemnek, s csak azután döntöttek Pécs mellett, hogy az akkori kaposvári városatyák „nem lelkesedtek túlságosan az ötletért”.

A cikk megjelenése után, ha nem is bolydult fel a helyi tudományos élet,

de számosan, köztük három történész (két hivatásos, tudományos fokozattal rendelkező kutató, és egy igen alapos amatőr) megkerestek bennünket, érdeklődtek, honnan ered ez a legenda, mert bizony szerintük a hozzáférhető források, országos, pécsi és kaposvári lapok, közgyűlési jegyzőkönyvek nem említenek semmi effélét.

Személyüket természetesen nem fedjük fel, de, ahogy nekik, most a KAPOS-T olvasóinak is az igazságot igen: Rosta István tudománytörténész, a Kaposvári Egyetem nyugalmazott professzora a Somogyi Hírlapnak 2012. március 13-án „Somogy tudománytörténetének lapjai” címmel adott interjújában szerepel az alapállítás:

„1920 után majdnem egyetemi város lett Kaposvár. Amikor a pozsonyi egyetem – Trianon után – határokon kívül rekedt, Klebelsbergnek köszönhetően megpróbálták az új határok közé menekíteni. Ideiglenesen Budapesten helyezték el és keresték a végleges helyet. Az biztosnak látszott, hogy Dél-Dunántúlra kerül, szóba jött Kaposvár, de Pécs lett a befutó. 1922-től Pécsen lett az egyetem, ami most Pécsi Tudományegyetemként működik”.

Rosta István interjújának idézett része

Egyik levélírónk – a nagyon lelkiismeretes és alapos műkedvelő helytörténész – elmondása szerint az interjú megjelenése után levelet írt, s szembesítette Rosta Istvánt és a Somogyi Hírlapot (felelős szerkesztő Czene Attila) azzal, hogy ennek az állításnak nincs nyoma a hozzáférhető korabeli forrásokban, de egyikük sem válaszolt felvetésére, természetesen kiigazítás sem született.

Ugyanerre jutott két főhivatású történész, tudományos kutató, akik a KAPOS-T-nak írott levelükben szintén megerősítették: nincs nyoma annak, hogy bárhol, bármikor fél-, vagy egészen hivatalos körben szóba került volna, hogy a pozsonyi Erzsébet Egyetem Kaposvárra költözik. Megjegyezték azt is: nem Klebelsberg, hanem Vass József volt akkor a kultuszminiszter, s éppen az 1922-es évszám nem stimmel: 1921-ben hozták a törvényt, és 1923-tól működik a egyetem Pécsen.

Van a történetnek még egy leágazása, mely talán felróható nekem, a szerzőnek: a Magyar Narancs-cikkben ugyanis az jelent meg, hogy „Kaposvár – az elérhető korabeli közgyűlési jegyzőkönyvek alapján – nem lelkesedett túlságosan az ötletért”. Tény, hogy ebben a Somogyi-interjúban Rosta úr nem hivatkozott jegyzőkönyvekre, viszont több előadásán, szavahihető forrásaink szerint az akkori közgyűlésre igen, sőt még azt is hozzátette, hogy a városatyák hangoztatták: elég tekintélyt ad a városnak az itt állomásozó gyalogezred, nem kell az egyetem.

Ehhez egyik történész levélírónk hozzáfűzte: nagyon sok minden nem került be a közgyűlési jegyzőkönyvekbe. Tegyük hozzá: így van ez most is.

Innen ered tehát a legenda, amelyből egyelőre nem igazolható semmi.

Rosta urat nem kérdeztük, mert úgy sejtjük, ha levélírónkat nem méltatta válaszra, bennünket sem fog, miután Szita Károly polgármester egyik legbőszebb támogatója, a Kaposvár Polgáraiért Egyesület elnöke. Az ő tiszte felkérni Szita Károlyt az aktuális évértékelő beszédek megtartására. Mondhatnánk, főhivatású felkérő, aki

bármikor lenyom egy középhosszú előadást a magyar Nobel-díjasokról.

Ettől még természetesen lehet száz százalékban igaza, épp ezért viszont, függetlenül a köztünk lévő nézetkülönbségektől nagyra értékelnénk, ha megvilágítaná a legenda hátterét bármely fórumon, mert erre vonatkozóan történész levélíróink meglehetősen szkeptikusak voltak. És, ha nem nyer igazolást, az sem jelenti azt, hogy bárkit azzal gyanúsítanánk, hogy maga találta ki, de hiteles forrás híján egyelőre úgy tűnik, az állítás a tudományosság próbáján elbukik.

De legalább érezni rajta a mellőzött, sértett kisvárosi gőg enyhén savanykás verejtékszagát.

H. I.


Fontos: a Facebook megváltoztatta az Ön által követett oldalak megjelenítését!

Ha tudni akar arról, amit Kaposvár vezetése és az általa uralt cselédmédia elhallgat, csupán annyit kell tennie, hogy Facebook-oldalunkon a „követés” gombra kattintás után állítsa be a „megjelenítés elsőként” opciót!

Így nem veszítjük egymást szem elől! Köszönjük!