Mostoha sorsú városrészek Kaposváron: csak a politikai szempont számított

Együtt: tervezzék újra a kaposvári választókerületeket!

Régóta, nemzetközi szervezetek által igazolt, közismert tény, hogy a 2010-es választások után a Fidesz, a kétharmad birtokában úgy módosította a választási törvényt, hogy az a mindenkori kormányon lévő erő számára (jelen esetben nekik) jelentsen előnyt. Az amúgy színtisztán demagóg parlamenti „létszámcsökkentés” is csupán ürügy volt ahhoz, hogy úgy alakítsák át a választókerületeket, hogy azokban megbízhatóan kormánypárti, jobboldali többség legyen. Ugyanezt a célt szolgálta a 2010-ben, még a helyhatósági választások előtt elfogadott önkormányzati törvénymódosítás is, amely azon kívül, hogy leszűkítette az ellenzéki képviselet lehetőségét azzal, hogy lecsökkentette egyéniben és listán is a képviselői helyek számát, olyan torz és életszerűtlen körzeteket alakított ki, amelyekben bizonyos városrészek komoly hátrányokat szenvednek. Ennek mára kézzel foghatóvá vált következményeiről tartott sajtóbeszélgetést az Együtt kaposvári választókerülete.

A 19-i eseményen Pintér Lóránd, az Együtt kaposvári választókerületi elnöke és Kerepesi Tibor alelnök elmondta: szerintük a változtatásnak két vezérelve volt, egyrészt az önkormányzati választókerületek kialakítása egy virtuális észak-déli tengely mentén történt, így adódott, hogy jelenleg is kormányzó Fidesz-többség választási érdekeinek érvényesítése mellett településszerkezetileg alig összetartozó területek is egy választókerületbe kerültek, valamint a kerületek kialakítása során a lakosságszámnak közelítőleg azonosnak kellett lennie.

A következmények leglátványosabban a jelenlegi egyes számú körzet példáján érzékeltethetők:

A körzet Kaposfüred településrészből, a Búzavirág és Pipacs utcából és a Füredi utca egyes szakaszaiból áll. A 2010-es módosítást megelőzően a korábbi választókerület a Kinizsi lakótelepet, a Búzavirág utcát és Füredi utat foglalta magában. Ezt a városrészt kapcsolták össze életidegen módon Kaposfüreddel, legalábbis választási szempontból.

 

Ízlésesen berendezett, hangulatos közösségi tér a Búzavirág utcában. Látszik a gondoskodó képviselő (Nagy Attila, Fidesz, amúgy kaposfüredi lakos) figyelme.

 

A választókerület átalakítását követő hat évben nyilvánvalóvá vált, hogy a Kaposfüreden kívüli, tehát a Búzavirág és Pipacs utcát és a Füredi utcát magában foglaló városrész lett a nagy vesztese az átszabásnak. A két, egymástól földrajzilag is elkülönülő terület szociológiai, gazdasági és számos más szempontból is jelentős különbségeket mutat, mások a problémái, más kérdésekben várnak segítséget a város vezetésétől.

 

Hangulatkép 2.

 

Kaposfüreden ezzel szemben jól láthatóak a mindennapos képviselői aprómunka jelei, a járdafelújítások, a vízelvezetők állapota, a közterületek rendben tartása. Nagy Attila (Fidesz) a körzet képviselője a választási adatok szerint a választókerület északi részén megszerezhető és a kormányzó FIDESZ többség számára kényelmes szavazataránnyal nyert 2014-ben. Ennek egyenes következményeként az önkormányzati feladatok ellátásának minősége, a választókerület déli részének infrastrukturális állapota folyamatosan romlik. A körzet déli, lakótelepi részén egy központi játszótér és a judocsarnok felújítása, ill. fejlesztése zajlott a közelmúltban, egyebekben viszont nem érzékelhető a képviselői „gondoskodás”.

Donner, az örök vesztes

Habár a Donner, az 5-ös körzet, csak kisebb részben volt érintett a választókerületek 2010-es átszabásában, az utak, járdák állapota itt szintén kritikus, pedig ezen a területen található Kaposvár egyik jelentős intézménye, a Virágfürdő is. A Donner elhanyagoltsága, beleértve az itt nagy számban lévő önkormányzati bérlakásokat is, valószínűleg a legsúlyosabb a városban.

 

Donneri életképek járdákról, önkormányzati tulajdonú épületekről, amelyekkel senki sem törődik, és a durván megsüllyedt Zrínyi utcáról. Képviselő: dr. Szép Tamás (Fidesz), akinek az “igen” gomb volt a jele az óvodában. (Kép: Kerepesi Tibor blogja)

 

Kérdőívezést végzett itt az Együtt kaposvári szervezete, így a helyi állapotokkal kapcsolatban részletes információik vannak. Ennek kapcsán született egy nyílt levél is Kerepesi Tibor tollából, mely a helyi médiumok ingerküszöbét alig érte el, elérte viszont az országos sajtóét, ám ez sem indította arra a kaposvári fideszes képviselőket, hogy érdemben válaszoljanak, reagáljanak vagy javaslatokat tegyenek a problémák megoldására.

A kérdőíves felmérés során szembesültek azzal a jelenséggel is, hogy jelentős demográfiai változások zajlottak Kaposváron. A sajtóban megjelent híradások szerint is csökken Kaposvár lakónépessége, és ezzel együtt a szavazásra jogosult kaposváriak száma. Bár a népesség-nyilvántartás adatai szerint mechanikusan felosztható Kaposvár azonos lakosságszámú egyéni választókerületekre, a valóság azonban az, hogy mára senki nem tudja, hogy ténylegesen hányan élnek Kaposváron és főleg: milyen területi megoszlásban.

A gumifeldolgozóval kapcsolatos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtési kampánya során vált világossá, hogy Kaposváron rengeteg olyan városlakó van, akik a népesség-nyilvántartás számára nem láthatóak, korábbi állandó kaposvári lakosok pedig jelentős számban hagyták el a várost, hogy ez a statisztikák számára rejtve maradt.

A fentiek figyelembevételével két javaslatot kívánunk tenni – fogalmazott Pintér Lóránd. Az önkormányzat tervezze újra a kaposvári önkormányzati választókerületi rendszert, méghozzá oly módon, hogy az eddigi észak-déli virtuális tengely helyett a választókerületeket egy kelet-nyugati tengelyre helyezze rá, mert csak így válik lehetővé, hogy a földrajzilag és településszerkezetileg összetartozó és egy egységet alkotó városrészek egy választókerületbe kerüljenek.

Az önkormányzat kezdjen átfogó vizsgálatot annak felderítésére, hogy hogyan változott a népesség-nyilvántartás adatain túl Kaposvár lakónépessége, hiszen meglátásunk szerint jelenleg nincs megbízható adatsor arról, ténylegesen hányan élnek Kaposváron, ami a városi szolgáltatások tervezéséhez elengedhetetlen adat volna.

H. I.

Nyilvánítson véleményt a KAPOS-T Facebook-oldalán!