A rettegés foka: a „békepárti” határozat vitájában Pintér Attilába ismét belefojtották a szót a közgyűlésben

Krakus Péter, a dzsungelben felejtett japán katona

Mondhatnánk, csak a „megszokott” mederben zajlott a csütörtöki kaposvári közgyűlés: Szita Károly polgármester előterjesztése nyomán került az önkormányzat elé az a határozat, amellyel fel kívántak zárkózni ahhoz a „békepárti” deklarációhoz, amelyet nemrég az Országgyűlés fogadott el „az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról”. Az érvénytelen, süket töltelék-duma kizárólag belpolitikai célokat szolgált: kényszerhelyzetbe hozni az ellenzéket. Ha ugyanis megszavazzák, azonosulnak a magyar kormány a NATO és az EU egységét megbontani kívánó, a megtámadott, mérhetetlen szenvedéseket átélő ukrán nép támogatására szolgáló szankciók és fegyverszállítások leállítását követelő putyinista aknamunkájával, ha nem, akkor rájuk sütik a bélyeget, hogy „háborúpártiak”. Ez ellen az egyetlen eszköze az lett volna a kaposvári ellenzéki képviselőknek, ha kifejthetik nyilvánosan álláspontjukat a kérdésben. Az ülést vezető Szita Károlynak Pintér Attila hiába jelezte, hogy szólni kíván – a kaposvári demokrácia és szólásszabadság szégyenére – elvette tőle a lehetőséget. Az alábbiakban közöljük el nem hangozott felszólalása szövegét.

Szita Károly az ülés után „gyávának” bélyegezte az ellenzéki képviselőket, akik nem szavaztak sem igennel, sem nemmel a határozatról.

Pintér Attila: „Először is szögezzük le: az a gyáva és sunyi, aki nem mer szót adni

a közgyűlésben, holott az a szervezeti és működési szabályzatunk szerint megilletett volna. Továbbá felhívnám a figyelmét polgármester úrnak, hogy számos alkalommal éppen ön képviselte azt az álláspontot, hogy a nagypolitikát és a pártpolitikát hagyjuk kívül a közgyűlés üléstermén. Most erre szeretném emlékeztetni azzal, hogy a háborúról állást foglalni nem a mi kompetenciánk. Ez az ön részéről csak hangulatkeltés és pótcselekvés: az érdemi városi és országos problémákról akarja elterelni a figyelmet. Egy ilyen válságos helyzetben azzal kellene foglalkozni, ami a város lakóinak valódi problémákat jelent, és ami összetart bennünket.

Ön most ebben az előterjesztésben a szankciók értelmetlenségéről

és káros voltáról értekezik, de talán hallott arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ezeket a szankciókat kivétel nélkül megszavazta. Ez mennyire volt bátor cselekedet? Magyarország és ön mit tett a béke érdekében? Fordult-e a háborúzó felekhez? Írt-e levelet Putyin elnöknek? Kérdezem továbbá, hogy van-e Magyarországnak vagy Szita Károlynak béketerve? A választ mindenki tudja: nincs! A támogatandó országgyűlési határozat közel egy hónapja van hatályban, és van valami érdemi hatása? Közelebb kerültünk általa a békéhez? Ha nem, akkor mit számít az, hogy az önkormányzatok miként foglalnak állást? Az akciója megint csak arra jó, hogy populista, felelőtlen, leegyszerűsítő szólamaival a megosztottságot és mások megbélyegzését szolgálja.

A politikai infantilizmusnak is van határa!

Elfogadhatatlan, hogy ez az országgyűlési határozat azt a látszatot kelti, mintha az EU hadviselő fél lenne, mintha csak rajta múlna a béke, ugyanakkor egy szava sincs arról, hogy a háború befejezésének egyetlen valódi útja van: ha Oroszország haladéktalanul kivonja csapatait a megszállt területekről!

Szögezzük le, hogy mindenki békét akar, igazságosan és fenntarthatóan,

csak Önnel ellentétben mi a szövetségeseinket nem áruljuk el. Azzal, hogy Ön, polgármester úr, kijelentette, hogy „semmi különbséget nem tud tenni az amerikaiak és az oroszok között”, azokat az időket idézi, amikor Krakus Péter a múlt század nyolcvanas éveiben a pártállami politikai rendőrség besúgójaként szorgoskodott a megszálló szovjet hadsereg érdekében. Ön úgy járt, mint a japán katona, akit negyven évre ottfelejtettek a dzsungelben, és nem tudja, hogy a világ egy kicsit megváltozott azóta. Valószínűleg ennek a tudatzavarnak köszönhető, hogy Ön a kétezres évek elején a Taszáron tartózkodó SFOR-erőkkel szemben is kirívóan barátságtalan volt: valahol ott kezdődött Kaposvár gazdasági mélyrepülése.

Csak újabb alattomos támadás az EU és a NATO egysége ellen

ennek az országgyűlési határozatnak az önkormányzati támogatása, gyáva, besúgóhoz méltó hátba döfése azoknak, akik az igazi békéért, biztonságért és az európai életformáért harcolnak, és akiket Ön és a pártja nap mint nap elárul” – zárta (volna) hozzászólását Pintér Attila.

Közreadta: H. I.

Pintér Attila képviselő az ATV mai, április 29-i híradójában is elmondhatta álláspontját Szita Károly Oroszország agresszióját támogató politikai propaganda-akciójáról.


Ezt olvasta már?

„A polgármester megvonta a szót…” Pintér Attila a közgyűlésben lezajlott, a megyei jogú városok fejlettségét összehasonlító „tanulmány-vitáról”