Politikai kormányzás helyettesíti a józan észt

Pápa Levente Kaposváron

Sajtóbeszélgetésre hívta tegnap a kaposvári médiumok munkatársait az Együtt – Korszakváltók Pártja, a szervezetet Pápa Levente, a párt alelnöke, gazdaságpolitikusa képviselte. Szóba került a nemrég lezajlott tragikus eset, mely felkavarta az országot, és annak óhatatlanul felmerülő politikai vetülete, a leszakadó, már-már kétségbeejtő helyzetben lévő térségek, például Somogyban élők helyzetének javítása, a térség közúti és vasúti kapcsolatainak állapota, ennek kapcsán a Fidesz verseny- és fejlődésellenes gazdaságpolitikája, s persze ennek lehetséges meghaladása.

Az Együtt alelnöke elsőként kemény szavakkal illette a Fidesz által áterőszakolt trafiktörvényt, közvetlen összefüggést látva a szabályozás teremtette feltételek és az áldozattá válás között. Álláspontja szerint tökéletesen értelmetlen kívánalom volt a kirakatok átlátszatlanná tétele, mely sem közvetlen, sem közvetett módon nem szolgálhatja az ifjabb korosztályok védelmét, ellenben védtelenné teszi az üzletben jellemzően egyedül, kiszolgáltatottan dolgozókat. A törvény e területen történő módosítására az Országgyűlésben elsőként a párt képviselője, Szabó Szabolcs nyújtott be javaslatot.

Pintér Lóránd, az Együtt kaposvári választókerületi elnöke a továbbiakban a Kaposvárt érintő közlekedési beruházások ellentmondásairól beszélt, arról, hogy 2010 után ezek nagy része különösebb indok, ill. magyarázat nélkül leállt. A 67-es út tervei, a beruházás teljes dokumentációja és pénzügyi fedezete 2007-ben megvolt, de a kaposfüredi elkerülő 2011-es elkészülte után a beruházás nem folytatódott: öt évig sem magyarázatot, sem ígéretet nem kapott a város arra, hogy miért nem kapcsolják be a magyar gyorsforgalmi úthálózatba, ill. mikor várható a folytatás. A Fidesz népszerűségvesztését orvosolni próbáló, nemrég kezdődött miniszterelnöki országjáráson ugyan minden megyei jogú városnak négysávos gyorsforgalmi utat ígérnek 2018-ig, ugyanakkor a 67-es út esetében azt látjuk, hogy a Közbeszerzési Értesítőben hosszú várakozás után rohamtempóban (nyilván nem függetlenül a Simicska-Orbán konfliktustól és a Közgép piacról való kiszorításától), csak a meglévő útpálya megerősítésére és a lakott területek elkerülésére írtak ki pályázatokat két nyomsávon, s egyelőre még csak a tervekre, ami a 2018-as befejezést is kérdésessé teszi.

A Dombóvár-Baté közti vasútvonal felújítása is ellentmondásokkal terhelt – fogalmazott Pintér Lóránd. Az ígéret először a 2014-es teljes megvalósításról szólt, ezt módosították úgy, hogy 2014-ben a Kaposvár-Baté vonal készül el, 2015-ben pedig a másik szakasz, majd ezt lényegében teljes hallgatás közepette kitolták 2016-ra, indoklás nélkül.

Közbevetőleg: a KAPOS-T számos, a vasútfelújítással foglalkozó cikke egyikének kapcsán emailben feltette a kérdést Dávid Ilonának, a MÁV vezérigazgatójának, hogy mi az oka az egy éves késlekedésnek, s, hogy erről miért nem tájékoztatták Kaposvár lakosságát. Mondanunk sem kell, hogy nem válaszoltak kérdéseinkre.

papa_levente_pinter_lorand

Pápa Levente és Pintér Lóránd

Pintér Lóránd hangsúlyozta azt is, hogy a térség felzárkóztatása szempontjából talán a legfontosabb az M9-es, Szombathely-Körmend irányából Kaposvárt és Szekszárdot érintő, Szeged felé tartó autópálya lenne, mely a nyugat- és dél-dunántúli térség fontos városait kötné össze Ausztriával és Kelet felé a Balkánnal. Ez a szakemberek szerint kulcsfontosságú lépés azonban még a láthatóan irreális közlekedési beruházásokat indítani kívánó Orbán-kormány agendájában is csak 2027 körüli kezdéssel szerepel.

A térség leszakadásának, ill. az infrastrukturális beruházások elmaradásának fő oka a helyi kormánypárti képviselők és polgármesterek gyenge lobbierejében keresendő – fogalmazott az Együtt kaposvári választókerületi elnöke.

Pápa Levente ennek kapcsán beszélt azokról az elképzelésekről, melyek az Együtt programkészítő műhelyeiben formálódnak, s amelyek orvosolhatnak minden, a jelenlegi, a szegénységet, társadalmi leszakadást, a versenyképtelenséget, a ma már a környező országokkal szemben is jellemző lemaradást erősítő körülményt, melyet a Fidesz gazdaságpolitikája okozott az elmúlt években. Kiemelte: a jelenlegi kormányzó erők mélyen piac- és versenyellenesek, kizárólag a saját érdekköreik helyzetbe hozására, a versenytársak nemtelen eszközökkel való kiszorítására törekednek. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy világosan látszik, mely területek azok, ahol a piaci eszközök, a szabályozott, törvényes verseny sem alkalmazható: ahol az emberek önhibájukon kívül nem tudják megtermelni azt az értéket, amely a saját és családjuk létfenntartásához, munkaerejük 21. századi színvonalon történő újratermeléséhez kell, az államnak kötelessége beavatkozni.

Ezt a mainál differenciáltabb, személyre szabott segítséggel, sokrétű, az értelmetlen és megalázó közmunka helyett bevezetendő támogatási, képzési, foglalkoztatási rendszerben képzelik el amellett, hogy a gazdaság életképes, fejlődni tudó szereplői számára viszont meg kell teremteni azokat a feltételeket, melyek az elmúlt öt év során egyre kevésbé érvényesültek, és okai annak, hogy ma a gazdaságban a beruházási ráta, a befektetések aránya még a szinten tartáshoz szükséges húsz százalékot sem éri el.

Pápa Levente szerint racionális gazdasági kormányzás helyett politikai kormányzás folyik. Ez azt jelenti, hogy politikai megfontolások és szempontok az elsődlegesek, felülírják a józan ész és a gazdasági ésszerűség diktálta megoldásokat. Ezek következményeit nyögi az ország, így jöhettek létre azok a körülmények, melyek pl. a torz és igazságtalan trafiktörvény következményeiért is felelősek – fogalmazott az Együtt politikusa.

H. I.

Update: Ma, két nappal a kaposvári sajtóbeszélgetés után hozta nyilvánosságra az Együtt Váradi András alapítványa azt a Pápa Levente által említett munkaerő-piaci vitaanyagot (itt, az Indexen olvasható), mely az első a gazdaságpolitikai elemzések sorában, s melyben többek közt az álláskeresési járadék hat hónapra történő emelése, a tömeges, sehova sem vezető közmunka differenciált, személyre szabott, sokszínű és a nehéz helyzetbe került embereknek valódi segítséget jelentő egyedi támogatási formákkal való felváltása szerepel, középpontjában a képzésekkel és a munkaerőpiacra történő bejutás minél hatékonyabb és intenzívebb támogatásával.