Reagált a rendőrség: vitában a donneri közbiztonság – és közbizalom – kérdéséről

Építő jellegű párbeszéd

Nem lepett meg túlságosan bennünket, hogy a donneri közbiztonságról szóló cikk gerjesztett némi turbulenciát. Ám ez mindenképpen örömteli, hiszen a téma így annak ellenére bekerül(t) a közbeszéd terébe, hogy a városháza és a cselédsajtó elszánt, fogcsikorgató, gyűlöletteli hallgatása övezi. Ezért módfelett hálásak vagyunk a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságnak. Természetesen közöljük a cikkünk nyomán megfogalmazott reflexiójukat, egyrészt, mert nem vagyunk tévedhetetlenek, másrészt pedig, mert például szolgálhatnak számos helyi szervnek, hivatalnak és tisztségviselőnek – pl. Kaposvár Megyei Jogú Városa, Somogy Megyei Kormányhivatal, Somogy Megye Közgyűlése … és sorolhatnánk a végtelenségig – arra, hogyan lehet értelmes, előre vivő, emberi hangú diskurzust folytatni azokkal, akik kritikusak mernek lenni ma, a NER kilencedik évében a hatalommal szemben.

A rendőrkapitányság levelében sehol nem szerepel a „helyreigazítás” kifejezés, ennek ellenére kérésüknek megfelelően teljes terjedelmében közöljük, majd röviden mi is reagálunk:

Tisztelt Huszka Imre!

A KAPOS-T.hu internetes oldalon, 2018. július 4-én megjelent, „Csak azért sem lesz rendőrőrs a Donnerben, avagy miről árulkodnak a bűnügyi statisztikák?” c. cikkére vonatkozóan az alábbiakat kívánjuk reagálni.

Mint ahogy a cikkben is olvasható, alapját és a téma felvetését a Somogyi Hírlapban megjelent, a donneri rendőrőrs kérdésével kapcsolatban adott válaszunk adja. A július 4-én megjelent cikkében kifejti, hogy „mind a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, mind a kaposvári rendőrkapitányság folyamatosan ellenőrzi és értékeli a városrész bűncselekményi adatait, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy 2010 óta a bűncselekmények számában radikális csökkenés tapasztalható.”

Majd ezt követően a korábban, a Somogyi Hírlapban megjelentekből egyetlen mondatot kiragadva vonja le azt a következtetést, mely szerint hatóságunk véleménye, hogy a szóban forgó városrészben „semmiféle rendőri intézkedésre nincs szükség”.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a megkeresés a donneri városrész rendőrőrs létesítésének kérdésére, önmagában a rendőri jelenlétre vonatkozott, és nem a cikkben helytelenül a rendőri jelenléttel összemosott rendőri intézkedésekre. Az újságban megjelentek ugyanis kifejtik azt is, hogy „A rendőrség közterületi jelenlétének biztosításában nemcsak a kaposvári rendőrkapitányság, hanem a Készenléti Rendőrség is részt vesz. A hatóság továbbra is kiemelt feladatának tekinti az ott élők szubjektív biztonságérzetének megtartását, az azonnali reagálást, a bűncselekményekkel és szabálysértésekkel szemben történő szakszerű rendőri fellépést, valamint a körzeti megbízottakon keresztül a folyamatos kapcsolattartást a lakókkal. Mindezeket figyelembe véve a szóban forgó területen jelenleg semmi nem indokolja más jellegű rendőri jelenlét kialakítását, biztosítását.” Ezt az Önök megjelenése azonban már nem tartalmazza.

Ezt követően a bűncselekmények számának csökkenésével kapcsolatban tesz olyan utalást, hogy ennek egyik legfőbb oka a Szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény bűncselekményi értékhatárra vonatkozó módosítása volt. A nyilvános statisztikai adatokat is látva, 2013. után már nem beszélhetünk törvénymódosításról, ennek ellenére a bűncselekményi adatok 2017-ig csökkenő tendenciát mutatnak.

Kifogásolta továbbá, hogy az első válaszunkban a rendőrőrs létesítésének szükségtelenségét adatokra hivatkozva magyaráztuk, majd ezt követően az Ön megkeresésére adott válaszunk szerint „a bűncselekmények számának városrészek szerinti megoszlásáról hivatalos és nyilvános statisztikai adatokon alapuló külön kimutatás nem áll rendelkezésünkre.” Ezúton szeretnénk hangsúlyozni, hogy válaszunk hivatalos és nyilvános statisztikai adatokon alapuló kimutatást említ az adott városrészre vonatkozóan. A rendőrség azonban rendelkezik olyan belső felhasználású, munkáját segítő és iránymutató adatokkal, melyek azonban nem nyilvánosak, a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek.

SMRFK sajtóosztály

Kaposvár, 2018. július 06.

Nos, igen: valóban elkövettünk egy súlyos hibát: helytelenül használtuk a „rendőri intézkedés” kifejezést.

Ez a szakmai zsargonban tényleg az igazoltatás, előállítás és hasonló tevékenységek gyűjtőneve, mi pedig általánosabb, kiterjesztett értelemben gondoltunk bele mindent, ami a Donner közbiztonságát és az itt élők szubjektív biztonságérzetét javítaná: egy rendőrőrs, állandó jelenlét, a közterület rendeltetésszerű használatának sűrűbb és rigorózusabb ellenőrzése, stb. Meg kell tanulnunk rendőrileg szabatosan fogalmazni.

A következő kifogásuk szerint mi csupán a Kaposvári Rendőrkapitányságnak adresszáltuk mondandónkat, holott a kaposvári közterületi jelenlét biztosításában a Készenléti Rendőrség is részt vesz. Ez is hiba volt: szolgáljon mentségünkre, hogy az egyszerű járókelő polgár számára szinte megoldhatatlan feladat különbséget tenni a két szerv között.

Ezúton ünnepélyesen ígérjük, hogy megkérdezzük a Készenléti Rendőrség helyi parancsnokságát, hogy hol és milyen rendszerességgel volt érzékelhető közterületi jelenlétük az elmúlt időszakban a Donner utcáin.

Aztán pedig – eléggé el nem ítélhető módon – nem idéztük teljes terjedelmében a Somogyiban megjelent közleményt, pl. azt a részt, megy úgy kezdődik, hogy „a hatóság továbbra is kiemelt feladatának tekinti…” lásd fentebb.

Értjük mi, hogy „a hatóság kiemelt feladatának tekinti”, csak nem tudjuk,

ez mit jelent a napi gyakorlatban, a szubjektív biztonságérzet szempontjából. A Somogyi a cselédsajtó része, ők kritika nélkül leírják, amit a szájukba adnak – mi nem.

A szomorú donneri valóság ugyanis a következő:

vélhetően környékbeli lakosok olykor tízesével-húszasával foglalják el a volt donneri gyógyszertár és a mellette lévő Zrínyi utcai buszmegálló környékét, a szemben lévő boltot, valamint az Iszák utca elején lévő dohányüzletet övező közterületet. A hangoskodás, ordítozás, időnként félelem- és botránykeltő magatartás, valamint a gátlástalan szemetelés rendszeres.

Különösen irritálóak az ötven-hatvan méterrel odébb lévő „Club” borozó környékén uralkodó botrányos viszonyok. A „vendégek” jó része a járdán állva, hangoskodva italozik és dohányzik, elfoglalva a közterületet a járókelők, kisgyermekesek, iskolások elől. Az úttesten rendszeresek az ittasan tántorgó, a forgalmat provokatívan feltartó személyek.

 

Tanulságos kép a Google Mapsról, korábban a 444.hu közölte Szép Tamásnak, a körzet önkormányzati képviselőjének hírhedt cigányellenes kirohanása kapcsán. A képen látható hölgy a két szatyorral nincs éppen könnyű helyzetben, ha élni akar… mármint állampolgári jogával, és szabadon, korlátozás nélkül akarja használni a közterületet. Kérdés, hogy mindezt látják-e az agyonhájpolt kamerák, és lát-e okot pl. a rendőrség a beavatkozásra. Szerintünk elég lenne, ha jelen lennének…

 

Előfordult, hogy e sorok írójának kellett egy, az úttest közepén fényes délután öntudatlanul fekvő „hölgyet” felsegíteni, aki, miután meghallotta, hogy mentőt akarunk hívni hozzá, életre kelt és elszaladt. A kocsma környékén csoportosulók vagy tizenöten mediterrán derűvel figyelték a jelenetet, senki nem segített.

A várakozni, ill. megállni tilos útszakaszokon, olykor az út közepén, a forgalmat zavarva, rendszeresen jelen vannak a roncsautókkal felgépesített helyi erők: kíváncsiak lennénk, hogy a közterületi kamerák képei alapján sikerült-e már megbüntetni valakit, netán tetten érni a szintén rendszeres „driftelésért”, közlekedés rendjének megzavarásért, mely itt, mondhatni általános jelenség,

nem beszélve a Nyár utca elején időről időre megrendezett illegális autóvásárokról.

A következő korrigáló megjegyzésük a statisztikával kapcsolatos: „a rendőrség azonban rendelkezik olyan belső felhasználású, munkáját segítő és iránymutató adatokkal, melyek azonban nem nyilvánosak”.

Szerintünk pedig ezeknek nyilvánosaknak kéne lenniük. Az adófizető polgár többet érdemel

városát illetően évente egy, azaz egy darab számnál, mely, ha csökkenést mutat az előző évhez, akkor örülünk, ha pedig növekményt, akkor legfeljebb megjegyezzük, hogy ez azért van, mert „befolyásolta egy Kaposváron 313 cselekménnyel jelentkező közokirat-hamisítás sorozat”, amúgy csökkenés lenne. (Idézet Heffer Attila kaposvári rendőrkapitány „Kaposvár Megyei Jogú Város közbiztonságának 2017. évi helyzetéről” c. beszámolójából, melyet idén februárban tárgyalt a közgyűlés.)

 

Az Index cikkének a bűnügyi statisztikákra vonatkozó része

 

Máshol miért lehet méterre pontos, minden bűncselekményre kiterjedő nyilvános (!) bűntérképet csinálni?

Azzal is vitatkoznánk, hogy a bűnügyi statisztikákat csupán a 2012-es értékhatár-módosítás változtatta meg pozitívan: amint az Index hivatkozott cikkének fentebb látható részlete bővebben kifejti, számos más, folyamatosan ható változtatás is volt az évek során. Nem állítjuk, hogy abszolút értékben ne csökkent volna a bűncselekmények száma, de, hogy a sikerpropagandában emlegetett mértékű csökkenés volna ténylegesen, az erősen vitatható.

Utolsó megjegyzésünk – azzal együtt, hogy rövidesen lesz még egy cikk a témában – hogy meglepőnek találjuk: az említett Heffer-előterjesztés részletes statisztikai adatokkal dolgozik, de egy apróságot azért elegánsan elhallgat: a közterületen elkövetett bűncselekmények konkrét számát. Beismeri, hogy nem csökkent: ha csupán három darabbal is, de nőtt 2017-ben,

viszont az, hogy számszerűen mennyi is volt belőlük, nem olvasható a jelentésben.

De, hogy a Donnerben a legendás „söröskorsó” környékén ezekből a cselekményekből naponta jó néhányat elkövetnek, szinte biztos. És, ha ezek nem maradnának rejtve a hatóság szeme elől, az máris megdobná kicsit azokat az agyoncicomázott statisztikákat.

De félre szó, elő lehet jönni a Fedák Sárival: lássuk, hány eljárás indult bűn- vagy szabálysértési ügyben, amelyet a donneri közterületi kamerák segítségével derítettek fel? Elindulhatnánk a vitában ezen a nyomon is, nem kéne feltétlenül szaknyelvi kérdéseken pörögni.

A lényeg viszont, amit ki kell hangsúlyoznunk ismét: örülünk, hogy ez ügyben megnyílt az értelmes vita lehetősége, amely nélkül megnyugtató megoldás nem születhet.

H. I.


Fontos információ: a Facebook megváltoztatta az Ön által követett oldalak megjelenítését!

Ha tudni akar arról, amit Kaposvár vezetése és az általa uralt cselédmédia elhallgat, csupán annyit kell tennie, hogy Facebook-oldalunkon a „követés” gombra kattintás után állítsa be a „megjelenítés elsőként” opciót!

Így nem veszítjük egymást szem elől! Köszönjük!