Szemét ügy: közel félmilliárd forintot bukhattak a kaposvári önkormányzat cégei egy tíz éve folyó, tavaly jogerősen is elveszített perben

„A Krakus elvtárs kiürítette a céget…”

Mennyibe került a városnak Szita Károly személyes bosszúja? Hosszú ideig csak mendemondák szállongtak azzal a perrel kapcsolatban, amelynek előzményei már több mint egy évtizedre nyúlnak vissza. Van (volt) a Kapos Holdingnak egy leánycége, az Inert Zrt, amelynek jogelődje, a KVG Zrt. 2010-ben hosszú távú szerződést kötött a CWS Kft.-vel hulladéklerakásra egy Kaposmérőben kialakított telepen. A következő évben a KVG a hulladékszállítást egyoldalúan beszüntette, a szerződést felrúgta, ám az ezt követő tíz évben a kártérítési és kötbér pereket sorra elveszítették. Most pedig információink szerint úgy tűnik, hogy a jogutód Inert Zrt. „kiürítésével” próbálják elkerülni a jogerős ítéletből adódó kötelezettségeket.

Az ügy szövevényes, miután Kaposvár városa szereti cégátalakításokkal, átnevezésekkel eltüntetni a veszteségek, a hozzá nem értés, a különböző belharcok és a polgármesteri önkény nyomait.

Két per indult, az egyiket a kaposmérői önkormányzat indította,

amely szintén jogosult volt a szemétszállítás elmaradása miatti kártérítésre. Prukner Gábor polgármester kérdésünkre adott válaszát érdemes szó szerint, teljes terjedelmében idézni:

„Sajnos csak a szerződés érvényességére vonatkozó pert nyertük meg, a kártérítési igényünket elvesztettük elévülés miatt. Ezt a Kúriánál ugyan megfellebbeztük, de jogerős követelésünk nincs, csak erkölcsileg nyerhettünk. Ellenben a CWS Kft. nyert ellenük pert jogerősen, hasonló nagyságú kötbér követelés ügyében. Ellenben ők sem tudtak hozzájutni a követelésükhöz, mert a Krakus elvtárs kiürítette a céget. Ez van ma Magyarországon Önkormányzati szinten is. Üdvözlettel: Prukner Gábor”

A CWS Kft. – amely időközben a felszámolás sorsára került,

miután nem tudta törleszteni a bankhitelt, amelyet a telep kialakítására felvett – indította a másik pert, amely tíz évig tartott, s melyben a maximális, hatszáz millió forintos kötbért követelt a cég az Inerttől, ill. annak tulajdonosaitól, a Kapos Holdingtól, végső soron Kaposvár városától. Végül a teljes pernyertesség mellett 210 milliót ítélt meg nekik a bíróság, ami visszamenőleg, az MNB alap-, plusz nyolc százalékos kamattal

ma kb. 375 millió forint követelés, nem beszélve az ügyvédi- és perköltségekről.

Érdekes mellékkörülmény, hogy az alperest, tehát az Inert Zrt.-t (de be volt vonva a perbe a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. és a Kaposvári Környezetvédelmi Kft. is) az a dr. Krasznai és dr. Kollár Ügyvédi Iroda képviselte, amelynek vezetője, dr. Kollár Károly annak idején 2005-ben Szita Károly ügyvédje volt az ügynökügyében. Emlékezetes módon akkor boldog-boldogtalant azzal fenyegettek, hogy aki Szita Károlyt bármilyen ügynökváddal illeti, azt azonnal beperlik, ám ebből semmi nem valósult meg. Hogy messzebb ne menjünk, jelen cikkünk elején is olvasható

egy méretes „krakusozás”, a független kaposmérői polgármestertől, Prukner Gábortól.

Közérdekű adatigénylést adtunk be a Kapos Holdinghoz, hogy megtudjuk, milyen összegre rúgott az említett „szemétperben” a Kolláréknak kifizetett ügyvédi munkadíj.

A CWS Kft. az említett okból felszámolásra került, a jogutód, Pretium Holding lett a pernyertes. Tulajdonos-vezérigazgatója, Vindics József a napokban két levelet is írt: egyiket Szita Károly polgármesternek, a másikat a kaposvári közgyűlés tagjainak. Mindkettőben hangsúlyozza: mint kaposvári kötődésű cégvezető, mindent megtett azért, hogy egy gyors és kölcsönösen előnyös megoldás szülessen a vitában,

ám ezt az önkormányzat és cégei oldaláról mindvégig elutasították.

A levél legsúlyosabb állítása: „a per befejeződését követő időszak az Önök részéről azonban olyan további intézkedésekkel járt, amely a kötelezett cégek tevékenységét és eszközeit kiszervezve a korábban felvállalt következmények teljesítésére alkalmatlanná tette azokat”.

Hogy Vindics József állításai nem alaptalanok, arra csupán néhány adatot idéznénk az Inert Zrt. 2018-as társasági beszámolójából, melyben látható, hogy 2017-ben 65.7, 2018-ban pedig 86.8 milliós veszteséggel zártak, és idézünk egy állítást a beszámoló „Üzleti jelentés” c. fejezetéből (37. oldal):

„Az önkormányzat által ígért és az általa felügyelt nagyobb városi beruházásokból nem érkezett a telepre inert hulladék, így az árbevétel jelentősen eltér a tervezettől. Jelentős költséget okozott az évben a Társaság ellen indított perekre történő felkészülés, szakértők munkájának összefogása”.

Nyilván emiatt látható az elszámolt kiadások között

2017-ben 16.6, 2018-ban közel 22 millió forintos ügyvédi költség. Talán nem felesleges emlékeztetni a tisztelt olvasókat arra, hogy a KAPOS-T egyik legerősebb, szinte minden országos fórumot, beleértve a parlamenti kérdést is megjárt leleplezése volt 2017-ből a kaposújlaki törmelékbotrány, melynek során a Csiky Gergely Színház átépítésének hulladékát, öt-tízezer köbméter közti mennyiségben egy kaposújlaki vízmosásba hordták,

miközben az Inert Zrt. telephelye kongott az ürességtől.

Elhúzni a pert, kipucolni a céget – ügyes. Létesült viszont az Inert Zrt. beruházásában 2018-ban közel 350 millió forintért egy fotovoltaikus, vagyis naperőmű, mely a Cseri úti buszgarázs mögötti mocsaras területen helyezkedik el. Akár az is előfordulhat, hogy ez lesz majd a fedezete az elvesztett perben megítélt kártérítésnek.

Ha viszont bebizonyosodik, hogy az Inert Zrt.-ből törvénytelen módon próbálták

kivonni a kártérítések, kötbérek fedezetét, annak komoly büntetőjogi következményei lehetnek, de az ügyben viselt politikai felelősség sem hagyható figyelmen kívül. Emlékezhetünk arra is, hogy Szita Károly nem először önkényeskedik olyan ügyekben, ahol nyilvánvalóan nincs igaza: a Pécsi utcai iskola perében nyolc évig cirkuszolt teljesen alaptalanul, de a gumiégető jogi eljárásaiban is rendre beigazolódott, hogy jogérzéke – hogy egy újdonsült klasszikust idézzünk – nagyjából egy óvodás gyermek szintjén van. Az övé tényleg.

Érzésünk szerint ezzel az elkövetett szemétségek sorának messze nincs vége: erre az ügyre még jó néhány alkalommal vissza fogunk térni .

H. I.


Ezt olvasta már?

Kegyetlenül eldurvult a Kaposmérő-Kaposvár hulladékháború: Prukner Gábor polgármester nyilvánosan a hulladékmaffia vezetőjének nevezte Szita Károlyt